Utkela Airstrip
November 2 @ 16:00
16:00 — 17:00 (1h)

Bhawanipatna, Odisha