Tarapur Helipad
November 1 @ 09:45
09:45 — 10:45 (1h)

Maharastra, Tarapur