Tambaram Air Force Station
October 30 @ 16:50
16:50 — 17:50 (1h)

Chennai, Tamil Nadu