Shirpur Airstrip (IN-0062)
November 2 @ 15:20
15:20 — 16:20 (1h)

Maharashtra, Shirpur