Sheikh ul-Alam International Airport (SXR)
November 2 @ 10:20
10:20 — 11:20 (1h)

Jammu & Kashmir, Srinagar