Sarsawa Air Base
October 30 @ 08:15
08:15 — 09:15 (1h)

Saharanpur, Uttar Pradesh