Kendujhar Airstrip
November 2 @ 16:25
16:25 — 17:25 (1h)

Kendujhar, Odisha