Jakkur Airfield
November 2 @ 10:55
10:55 — 11:55 (1h)

Bangalore, Karnataka