Gulbarga Airport
November 2 @ 12:20
12:20 — 13:20 (1h)

Kalaburagi, Karnataka