Gauchar Airstrip
November 4 @ 10:40
10:40 — 11:40 (1h)

Gauchar, Uttarakhand