Agra Air Force Station (AGR)
November 4 @ 10:45
10:45 — 11:45 (1h)

Agra, Uttar Pradesh